Forbidden Music Regained


Leo Smit Stichting
Search this site

Zeven pauken en een koperorkest op. 69

By Géza Frid

genre
Orchestra
instrumentation
Wind ensemble (9 or more players) (0000 4331 2timp)
duration
10 minutes
year
1964
location of manuscript
www.nederlandsmuziekinstituut.nl archive registration number 304/065-1
status
published score
order full score here

Details

Commissioned by the ‘ministerie van O.K. & W’.

De huidige muziektaal en haar moedige poging tot een "Umwertung aller Werte" verkeert momenteel nog in een experimenteel stadium. Desalniettemin kan ook de componist, wiens ontwikkeling op traditionele basis steunt, zich hier niet geheel buiten houden: de thans actuele tegenstellingen tussen atonaal en tonaal, tussen pure klankkleur en motivische schrijfwijze brengen nu eenmaal problemen van allerlei aard met zich mee.
Ook, dit werk getuigt van deze conflicten, waarin naast de inachtneming van het traditionele, duidelijke sporen zijn waar te nemen van Schönbergs naar atonaliteit strevend twaalftoonsysteem, maar nog meer van de "modus lascivus", componeermethode van de Amerikaanse componist Tibur Serly, die de twaalf tonen der chromatische toonladder in twee series, hoofd- en bijtonen verdeelt en deze als zodanig juxtaposeert. Zelfs de, door hun eenvormigheid voor mij vaak niet acceptabele producten der experimentele richting oefenen hier in een bepaald opzicht hun invloed uit, zie het abrupte en uit elkaar gerukte motivisch materiaal van het tweede deel.
Maar hier scheiden onze wegen... De tonale basis blijft gehandhaafd. In de twee hoekdelen overheerst de tonaliteit van F en zelfs in het harmonisch zeer labiele langzame middendeel is de grondtoon Bes te onderkennen. In ritmisch opzicht behoud ik mij het recht voor van spontane herhalingen, terwijl ik van alle middelen van contrapunt gebruik maak op de ouderwetse, door de Webernianen verafschuwde manier. Dankzij de door bovengenoemde invloeden ontstane grondige wijziging van mijn vroegere harmonische instelling ondergingen vorm en melodie echter een hoorbare vernieuwing, waarvoor ik dankbaarheid ben verschuldigd aan de jonge componistengeneratie.
Wat de titel Zeven pauken en een koperorkest betreft, had ik deze compositie net zo goed "Ali Baba en de veertig rovers" of, meer in de geest van het ogenblik, "Feminalogie no. 323" kunnen noemen. Toch beperk ik me liever tot de opsomming van het instrumentarium, waarmee ik - wederom in tegenstelling tot mijn jongere collega's - de met hun karakter overeenkomende behandeling der instrumenten wil onderstrepen. - GEZA FRID

About Géza Frid

Géza Frid

The Hungarian Géza Frid was one of the key figures in the post-war Dutch music world. To escape the dictatorship of his country of origin, he fled to the Netherlands in 1927. He always remained true to the musical language of his roots. As of 1941, Frid as a stateless Jew, was prohibited from performing in public. He became involved in illegal activities and the artists' resistance movement, and it's a miracle he survived the war. After the liberation, he resumed his life as an artist. For years he was one of the most frequently performed composers in the Netherlands. Since the turn of the twentieth century there was even a sort of “Frid-Renaissance.”

by Arthur Frid