Forbidden Music Regained


Leo Smit Stichting
Search this site

Concert voor twee violen en orkest op. 40

By Géza Frid

genre
Orchestra
instrumentation
Violin and orchestra (2222 1000 perc str 2vl-solo)
duration
20 minutes
year
1952
location of manuscript
www.nederlandsmuziekinstituut.nl archive registration number 304/091
status
published score
order full score here
dedication

Dedicated Herman Krebbers en Theo Olof

Details

Introduzione (decisamente)-Andantino pastorale
Introduzione (liberamente-quasi marcia)-Allegro molto

Three scores provided with indications available.

Program note: De ontwikkelingslijn van een compositorisch oeuvre heeft over het algemeen geen regelmatig verloop. Op een periode van grote voortstuwing volgt meestal een moment van stilstand, dat dikwijls wordt benut om het voorafgaande samen te vatten of zelfs om op vroegere tijdperken terug te grijpen. Het componeren van het Concert voor twee violen en orkest viel op een tijdstip, waarop ik een zeker rustpunt in mijn ontwikkeling had gevonden. Ik laat hier alle zware en experimentele idiomen vallen en streef bewust naar vereenvoudiging op melodisch en harmonisch gebied - om in mijn hieropvolgende werken weer de meer vooruitstrevende schrijfwijze te hervatten, hetgeen reeds is geschied. Het Concert is een waar speelstuk, dat een spontaan-virtuoos samengaan van de twee solisten met het orkest beoogt en dat voor degenen, die van 'moderne muziek' ijle klanken, gecompliceerde melodieën en verrassende harmonische vondsten verwachten, een teleurstelling zal blijken. Het Concert heeft zijn ontstaan aan de Hongaars-Amerikaanse dirigent Antal Doráti te danken, die, enkele jaren geleden, gefrappeerd door de zeldzame eenheid van opvatting en speelwijze van Herman Krebbers en Theo Olof, zijn verwondering uitsprak over het feit dat er nog geen enkele Nederlandse componist de kans had benut, om een concert voor dit unieke duo te schrijven. Sinds J.S. Bachs Dubbelconcert heeft bijna niemand zich aan deze moeilijke opgave gewaagd. Mijn Concert dat opgedragen is aan Krebbers en Olof beleefde eind 1952 in Den Haag zijn première, waarna het door vrijwel alle Nederlandse orkesten op het repertoire werd genomen, steeds met dit tweetal als solisten. Ook enkele buitenlandse radiostations (Brussel en Stockholm) namen het op hun programma. In dit dubbelconcert komt merkwaardiger wijze bijna alles dubbel voor: er zijn 2 solisten en er zijn ook 2 delen, aan elk waarvan een introductie voorafgaat. Beide delen bevatten elk 2 even belangrijke thema's en elk deel wordt door een coda afgesloten, waarin
de 2 thema's met elkaar worden gecombineerd.Het eerste deel (Andantino pastorale) is in hoofdvorm geschreven en laat weemoedige cantilenes horen; een groot contrast hiermee vormt het tweede deel (Allegro molto), dat Roemeense en Hongaarse folkloristische elementen - jeugdherinneringen uit Maramures, mijn geboortestreek - bevat en die samen met de (op zichzelf onbelangrijke) citaat-episode als een rhapsodisch 'avontuur naar het verleden' kan worden beschouwd. - GEZA FRID (1956)

Maredsous (België)

About Géza Frid

Géza Frid

The Hungarian Géza Frid was one of the key figures in the post-war Dutch music world. To escape the dictatorship of his country of origin, he fled to the Netherlands in 1927. He always remained true to the musical language of his roots. As of 1941, Frid as a stateless Jew, was prohibited from performing in public. He became involved in illegal activities and the artists' resistance movement, and it's a miracle he survived the war. After the liberation, he resumed his life as an artist. For years he was one of the most frequently performed composers in the Netherlands. Since the turn of the twentieth century there was even a sort of “Frid-Renaissance.”

by Arthur Frid